PL EN DE AR RU
SIEDZIBA GŁÓWNA:

Moric Drzwi
ul. Nowa 28d
44-352 Czyżowice

tel. 32 451 36 67
SZYBKI KONTAKT
W czym możemy pomóc?

Warunki gwarancji

 1. Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji na produkowane wyroby. Okres liczony jest od daty sprzedaży widniejącej na fakturze zakupu i wynosi nie więcej niż 40 miesięcy od daty sprzedaży wyrobu do dystrybutora.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji producent zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu reklamacyjnym producenta wraz z przedstawieniem karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu. Wraz z formularzem należy dostarczyć zdjęcia uszkodzeń. W innym przypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 3. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić jakość wyrobu pod względem wad widocznych oraz kompletność dostarczonego towaru na zgodność z zamówieniem.
 4. Fornir naturalny charakteryzuje się niepowtarzalnością usłojenia i kolorystyki, dlatego poszczególne elementy drzwi mogą się między sobą nieznacznie różnić. Powyższą cechę należy traktować jako dowód unikalności i naturalności produktu. Różnice kolorystyczne i faktury słojów, jako cechy przynależne materiałom naturalnym nie podlegają reklamacji.
 5. Drewno jako naturalny materiał budowlany posiada właściwości higroskopijne i jest wrażliwe na zmiany warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach, a w szczególności na zmiany wilgotności powietrza. Prawidłowa temperatura pomieszczeń powinna wynosić 18 - 23 0C, a wilgotność względna powietrza zawierać się w zakresie 45%-65 %.
 6. Aprobaty stanowiące wymagania dla produkcji drzwi przewidują następujące odchyłki w stosunku do płaskości ogólnej skrzydła (3 klasa tolerancji wg PN-EN 1530:2001):
  1. zwichrowanie - 4,0 mm;
  2. wygięcie wzdłużne – 4,0 mm;
  3. wygięcie poprzeczne – 2,0 mm;
 7. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  1. Wad widocznych, nie zgłoszonych przed dokonaniem montażu,
  2. Niewłaściwego przechowywania, transportu i stosowania niezgodnego z przeznaczeniem,
  3. Stosowania przeróbek konstrukcyjnych,
  4. Uszkodzeń powstałych poza zakładem wynikających na przykład z montażu drzwi niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
  5. Czyszczenia wyrobu w sposób niezgodny z podaną przez producenta instrukcją czyszczenia zamieszczoną w biuletynie informacyjnym na stronie internetowej,
  6. Drzwi, mające zastosowanie w miejscach o istotnej różnicy temperatur (Δ>4°C) lub istotnej różnicy wilgotności, które zostały zamówione bez pogrubienia z blachą. Przykładem są drzwi do garażu, piwnicy lub drzwi wewnątrzklatkowe. Więcej informacji na temat drzwi pogrubianych znajduje się w cenniku Drzwi MORIC.
 8. Zakresem gwarancji nie są objęte:
  1. Wady lub uszkodzenia z powodu którego została obniżona cena,
  2. Wyroby montowane podczas robót mokrych,
  3. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem środków chemicznych,
  4. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego,
  5. Niezgodności polegające na zmianie barwy drewna spowodowanej działaniem promieni słonecznych,
  6. Uszkodzenia okuć spowodowane rozregulowaniem,
  7. Deformacje uszczelki.
 9. Sposób i miejsce rozpatrzenia reklamacji ustala Producent.
 10. W przypadku konieczności dokonania naprawy wadliwych elementów lub zmian konstrukcyjnych produktu Klient zobowiązany jest do wydania reklamowanej rzeczy na czas wykonania naprawy. Producent ponosi koszty dostarczenia wyrobów w reklamacji do punktu handlowego.
 11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Producent zastrzega sobie prawo obciążenia klienta związanymi z tym kosztami.
 12. Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza, nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję  |   Ukryj